top of page
PLO_invi-micro-paint_Instagram_1.png
PLO_invi-micro-paint_Instagram_3.png
PLO_Kasvi_millimynd_Instagram_1200x1200_1.png

Näkymätön mikrobimaalaus on osallistava performanssi/kehollinen tuokio, joka käsittelee ihmiskehoa monilajisena kokonaisuutena, nahkapussisena puutarhana. Teoksessa pohditaan kehon sulautumista ympäristöön ja vuorovaikutusta mikrobien kanssa ja tunnustellaan mahdollisuutta tuntea mikrobit iholla. Teos koostuu kehollisista harjoitteista, joissa käytetään erilaisista materiaaleista tehtyjä “suteja.”

Kuten mikrobit usein, myös Näkymätön mikrobimaalaus on näkymätöntä, ja oleelllisempaa on tuntea kuin nähdä: kosketus paljastaa erilaisten mikrobiaalisten ympäristöjen kohtaamispaikan, ekosysteemien risteymäkohdan, jossa mikrobit jammailevat ja tapailevat toisiaan. Näkymätön mikrobimaalaus on kunnianosoitus  näkymättömälle ei-niin-inhimilliselle toimijuudelle kehoissamme. Teos on osa Mikrobikuiskauksen praktiikkaa, jossa kehotietoisuutta syventämällä pyritään kuulemaan (=tuntemaan) kehossa asuvien mikrobien vienoja kuiskauksia. 

Teos kestää n.45min. Max.19 henkilöä.

Oona Leinovirtanen on kuvataiteilija ja sosiologi, joka parhaillaan työstää taideperustaista väitöskirjaa ihmisten, mikrobien ja maan suhteista permakultttuurisessa puutarhassa. Installaatio, kuvanveisto, performanssi, video ja improvisaatiotanssi ovat Leinovirtasen tekniikoita, ja unelmana hällä on asua ulkona ja liikkua vähemmän pystyasennossa.

bottom of page