top of page
PLO_invi-micro-paint_Instagram_1.png
PLO_invi-micro-paint_Instagram_3.png
PLO_Kasvi_millimynd_Instagram_1200x1200_1.png

Näkymätön mikrobimaalaus on osallistava performanssi/kehollinen tuokio, joka käsittelee ihmiskehoa monilajisena kokonaisuutena, nahkapussisena puutarhana. Teoksessa pohditaan kehon sulautumista ympäristöön ja vuorovaikutusta mikrobien kanssa ja tunnustellaan mahdollisuutta tuntea mikrobit iholla. Teos koostuu kehollisista harjoitteista, joissa käytetään erilaisista materiaaleista tehtyjä “suteja” niin yksin kuin parin kanssa. 
Kuten mikrobit usein, myös Näkymätön mikrobimaalaus on näkymätöntä, ja oleelllisempaa on tuntea kuin nähdä: kosketus paljastaa erilaisten mikrobiaalisten ympäristöjen kohtaamispaikan, ekosysteemien risteymäkohdan, jossa mikrobit jammailevat ja tapailevat toisiaan. Näkymätön mikrobimaalaus on kunnianosoitus  näkymättömälle ei-niin-inhimilliselle toimijuudelle kehoissamme. Teos on osa Mikrobikuiskauksen praktiikkaa, jossa kehotietoisuutta syventämällä pyritään kuulemaan (=tuntemaan) kehossa asuvien mikrobien vienoja kuiskauksia. 


Teos kestää loppukeskusteluineen n.tunnin. 


Oona Leinovirtanen on kuvataiteilija ja sosiologi, joka parhaillaan työstää taideperustaista väitöskirjaa ihmisten, mikrobien ja maan suhteista permakultttuurisessa puutarhassa. Installaatio, kuvanveisto, performanssi, video ja improvisaatiotanssi ovat Leinovirtasen tekniikoita, ja unelmana hällä on asua ulkona ja liikkua vähemmän pystyasennossa.

 

///


Invisible Microbial Painting is a participatory performance exploring the human body as a multi-species entity, garden in a skin bag. The piece handles the interaction with microbes and explores microbes on the skin. In physical exercises, we use "brushes" made of different materials.
 
Like microbes often, this painting is also invisible. It’s more important to feel than see: touch reveals the meeting place of different microbial ecosystems, where microbes date each other. The Invisible Microbial Painting is tributing the invisible not-so-human agency in our bodies. The piece is part of the practice of Microbial Whispering, in which the subtle whispers of the body’s microbes are tried to hear (=feel) by deepening body awareness.
 
Duration: including the final discussion, approx.1h.
 
Oona Leinovirtanen (artist, sociologist) currently works on an art-based dissertation on humans, microbes, and the soil in a Permaculture garden. Sculpture, performance, and video as methods.

bottom of page